Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U02
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko
Reference to ALO: