Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U03
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi ocenić i opisać poszczególne elementy i ustroje budowlane, wykorzystać oraz oszacować efektywność energetyczną budowli
Reference to ALO: