Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U04
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska
Reference to ALO: