Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U08
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki
Reference to ALO: