Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U09
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi określić wpływ i reaktywność substancji chemicznych i materiałów na środowisko naturalne
Reference to ALO: