Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U10
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi oszacować czas życia materiałów w różnych warunkach zewnętrznych oraz wykorzystać mechanikę pękania materiałów w projektowaniu i technologii ich otrzymywania
Reference to ALO: