Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U12
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu termodynamiki w projektowaniu materiałów
Reference to ALO: