Field learning outcome data:
Code:
TC2A_U19
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych
Reference to ALO: