Field learning outcome data:
Code:
TC2A_K08
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych
Reference to ALO: