Field learning outcome data:
Code:
IM2A_W07
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych
Reference to ALO: