Field learning outcome data:
Code:
IM2A_W13
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów.
Reference to ALO: