Field learning outcome data:
Code:
IM2A_W15
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych
Reference to ALO: