Field learning outcome data:
Code:
IM2A_U11
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
Reference to ALO: