Field learning outcome data:
Code:
TC1A_W03
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, elektrotechniki i elektroniki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych
Reference to ALO: