Field learning outcome data:
Code:
TC1A_W13
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
Reference to ALO: