Field learning outcome data:
Code:
TC1A_W14
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Reference to ALO: