Field learning outcome data:
Code:
TC1A_U08
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów
Reference to ALO: