Field learning outcome data:
Code:
TC1A_U12
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
Reference to ALO: