Field learning outcome data:
Code:
TC1A_U16
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
Reference to ALO: