Field learning outcome data:
Code:
TC1A_K01
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Reference to ALO: