Field learning outcome data:
Code:
TC1A_K02
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Reference to ALO: