Field learning outcome data:
Code:
TC1A_K03
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując pracę zespołową
Reference to ALO: