Field learning outcome data:
Code:
TC1A_K05
Covered field of study:
Chemical Technology
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
Reference to ALO: