Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W12
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma uporządkowaną wiedzę na temat przepływów ciepła i masy w technologiach materiałowych
Reference to ALO: