Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W17
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów
Reference to ALO: