Field learning outcome data:
Code:
IM1A_W19
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Ma uporządkowaną wiedzę na temat cyklu życia różnych typów materiałów i wyrobów
Reference to ALO: