Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U04
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentacją ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Reference to ALO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów