Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U14
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Posiada umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów
Reference to ALO: