Field learning outcome data:
Code:
IM1A_U17
Covered field of study:
Materials Science
Learning outcome:
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Reference to ALO: