Field learning outcome data:
Code:
BM2A_U09
Covered field of study:
Mechanical Engineering
Learning outcome:
ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
Reference to ALO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
  • T2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej