Field learning outcome data:
Code:
BM2A_K06
Covered field of study:
Mechanical Engineering
Learning outcome:
ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.
Reference to ALO:
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób