Field learning outcome data:
Code:
TR1A_W03
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Ma wiedzę o pozytywnych i negatywnych tendencjach i zmianach naturalnych oraz antropogenicznych, wynikających z procesów i zjawisk globalnych
Reference to ALO:
  • S1A_W03
    ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
  • P1A_W01
    rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze