Field learning outcome data:
Code:
TR1A_W05
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Posiada podstawową wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
Reference to ALO:
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej