Field learning outcome data:
Code:
TR1A_W11
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Zna podstawowe uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
Reference to ALO:
  • P1A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów