Field learning outcome data:
Code:
TR1A_W14
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Zna podstawowe zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Reference to ALO:
  • P2A_W09
    zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonom