Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U02
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania dla różnych form turystyki
Reference to ALO:
  • S1A_U08
    posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych