Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U03
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego
Reference to ALO:
  • S1A_U07
    analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne