Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U04
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Zna podstawowe kierunki korzystania z różnorodnych form informacji i promocji występujące w turystyce wraz z zasadami pierwszego kontaktu z klientem
Reference to ALO:
  • S1A_U01
    potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów