Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U05
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi opracować podstawowy biznesplan dla turystyki i dziedzin komplementarnych
Reference to ALO:
  • P1A_U05
    stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych