Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U07
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Posiada podstawową umiejętność poszukiwania i gromadzenia informacji dla działalności turystycznej
Reference to ALO:
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
  • P1A_U05
    stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych