Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U10
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Posiada praktyczne umiejętności organizacji i obsługi imprez turystycznych
Reference to ALO:
  • S1A_U06
    wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej