Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U12
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb różnych form ruchu turystycznego
Reference to ALO:
  • S1A_U06
    wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
  • S1A_U08
    posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
  • P1A_U11
    uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany