Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U13
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów pracy na różnych stanowiskach średniego szczebla zarządzania w różnych typach podmiotów turystycznych
Reference to ALO:
  • S1A_U05
    prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • S1A_U06
    wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
  • P1A_U11
    uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany