Field learning outcome data:
Code:
TR1A_U15
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej
Reference to ALO:
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne