Field learning outcome data:
Code:
TR1A_K01
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Reference to ALO:
  • P1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role