Field learning outcome data:
Code:
TR1A_K02
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Posiada umiejętność poszukiwania informacji dla turysty i podmiotów działających w turystyce
Reference to ALO:
  • S1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie