Field learning outcome data:
Code:
TR1A_K03
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Reference to ALO:
  • P1A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania