Field learning outcome data:
Code:
TR1A_K04
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Prawidłowo identyfikuje, ocenia i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Reference to ALO:
  • P1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu