Field learning outcome data:
Code:
TR1A_K05
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dla turystyki
Reference to ALO:
  • S1A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • S1A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu