Field learning outcome data:
Code:
TR1A_K06
Covered field of study:
Tourism and Recreation
Learning outcome:
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Reference to ALO:
  • P1A_K05
    rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • P1A_K07
    wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej